TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CÁC NGÔN NGỮ

Do nhu cầu mở rộng quy mô đội ngũ dịch thuật và tăng tốc độ xử lý tài liệu, GlobalTrans luôn mong muốn hợp tác với các cộng tác viên dịch thuật của tất cả các ngôn ngữ. Ứng viên có nguyện vọng cộng tác với chúng tôi xin gửi thông tin tới email: tuyendung.dichthuattoancau@gmail.com. Thông tin bao gồm: Họ tên, SĐT, địa chỉ liên hệ, bằng cấp liên quan, ngôn ngữ dịch và mức giá dịch yêu cầu cho mỗi trang tài liệu (xin nêu rõ cho từng loại tài liệu). Chúng tôi sẽ liên hệ với cộng tác viên trong thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi rất mong có cơ hội được cộng tác với bạn.