Dịch thuật tại Hà Nội | Dịch thuật ở Việt Nam

Dịch thuật tại Hà Nội, dịch thuật ở Việt Nam có thể thu về khoảng  100 triệu USD/năm, đó là một con số khá thấp so với 14tỷ USD/năm của toàn thế giới. Nhưng khoảng tiền thu về được đa số thuộc về các công ty nước ngoài. Vậy còn các công ty dịch thuật […]