Dịch luận án chất lượng cao

Tại sao khách hàng cần dịch luận án? Dịch luận án đang trở thành nhu cầu tất yếu trong xã hội ngày nay. Do nhu cầu học và tốt nghiệp các chứng chỉ, bằng cấp cao hơn nhằm lĩnh hội nguồn tri thức mới, rất nhiều học viên phải soạn các bài luận văn tốt nghiệp như […]

Dịch thuật tại Hà Nội | Dịch thuật ở Việt Nam

Dịch thuật tại Hà Nội, dịch thuật ở Việt Nam có thể thu về khoảng  100 triệu USD/năm, đó là một con số khá thấp so với 14tỷ USD/năm của toàn thế giới. Nhưng khoảng tiền thu về được đa số thuộc về các công ty nước ngoài. Vậy còn các công ty dịch thuật […]